Facebook Twitter LinkedIn
 

Informatie-pagina #samenmoorland

Alg  |  20-6-2018
Op deze pagina wordt de informatie over #samenmoorland bijgehouden waarbij de nieuwste informatie steeds bovenaan staat.

20 juni 2018
Informatieve mail aangaande nieuwe vorm van de plannen:

Beste leden van Hockeyclub Oirschot, beste belangstellenden,


Na de raadsvergadering van 17 april 2018 hebben HCO en VVOV wekelijks intensief overleg gevoerd met de gemeente Oirschot om de plannen voor herinrichting van Sportpark Moorland verder uit te werken. In diezelfde periode deden echter meerdere maatschappelijke partijen een beroep op financiële steun van de gemeente. 


Alternatief plan in plaats van Masterplan 

In gezamenlijk overleg hebben we daarom besloten dat, gezien de gaande ontwikkelingen in Oirschot, een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro van de gemeente aan HCO en VVOV te veel gevraagd is. Vasthouden aan het gezamenlijk Masterplan zou uiteindelijk kunnen betekenen dat we met lege handen komen te staan. Volgende week dinsdagavond, 26 juni, bespreekt de gemeenteraad een voorstel dat wij zeker ook steunen. Het is niet het Masterplan waar HCO en VVOV samen vol enthousiasme drie jaar aan hebben gewerkt, maar wel het beste alternatief dat nu haalbaar is. 


Nieuwe velden en vernieuwde clubhuizen

Als de raad akkoord gaat met het voorstel krijgen beide verenigingen nieuwe velden en vernieuwde clubhuizen. Bij HCO worden dan twee watervelden aangelegd (één op KG 1 en één op het voetbalveld links naast de parkeerplaats) en wordt het huidige clubgebouw opgeknapt. Daarnaast blijft KG 2 als zandveld in stand en wordt pas opgeknapt als de voorgenomen verbreding van de A58 dat toelaat. We hebben dan dus drie velden. Voetbalvereniging OV heeft straks 2 kunstgrasvelden en 3 grasvelden. Het huidige clubgebouw, tot aan de tribune, wordt daar afgebroken en vervangen. Let wel: nog volgens de plannen die Burgemeester en Wethouders in overleg met ons vandaag aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. De bedoeling is om de aanleg van de velden in verband met BTW-voordeel nog dit jaar te realiseren. 


Geen gezamenlijk sportcomplex

HCO en VVOV blijven dus in het voorstel aan de gemeenteraad apart gevestigd op de huidige locaties. Dat vinden we ontzettend jammer, maar het is op dit moment niet anders. De frequente en intensieve besprekingen hebben er wel toe geleid dat beide verenigingen dichter bij elkaar zijn gekomen. De gezamenlijke Jumbo sportdagen zijn hier een mooi voorbeeld van. 


We hopen dat wij jullie door dit e-mailbericht voldoende op de hoogte hebben gebracht. We verwachten morgen ook een bericht in het Eindhovens Dagblad. Mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet dan ons hiervoor te benaderen. 


Op dinsdag avond 26 juni behandelt de gemeenteraad dus de plannen voor het sportpark. Op de website van de gemeente (klik hier) vind je ook het voorstel en toelichtende stukken. De vergadering begint om 19.30 uur. We gaan er vanuit jullie daar weer te zien om ons te steunen, net als op 17 april. We hebben jullie steun door jullie aanwezigheid dan hard nodig! 


Verder houden we op donderdag 12 juli a.s. vanaf 20.30 uur een algemene ledenvergadering zodat de leden in vergadering dan de nodige besluiten kunnen nemen. Dat is in de schoolvakantie, maar we willen en moeten hier snel mee vooruit. Je kunt indien nodig ook via een volmacht stemmen. De agenda en toelichting op de te nemen besluiten volgen nog. 


Heel graag tot bij beide vergaderingen! 


Met vriendelijke en sportieve groet,

Het bestuur van Hockeyclub Oirschot 
Direct intekenen voor de obligatie: Intekenformulier.
Inleveren kan bij de voorzitter óf mailen naar [email protected].19 april 2018

Voortgang herinrichting Moorland

 

Tijdens de turbulente raadsvergadering van dinsdagavond 17 april is nog geen definitieve beslissing genomen met betrekking tot de herinrichting van ons sportpark. Deze beslissing zal de raad, zoals nu is toegezegd, nemen op dinsdag 26 juni as. Noteer deze zeer belangrijke datum daarom allemaal in jullie agenda!

 

We hebben ook een constructieve informerende ledenvergadering gehad op maandagavond 16 april en we zullen hetgeen daar aan de orde is gesteld evalueren, en oppakken, c.q. in de besluitvorming meenemen.

 

HCO en VVOV gaan intussen door met waar we al die tijd al mee bezig zijn geweest: verantwoordelijkheid nemen in het proces en constructief toewerken naar een positief besluit inzake een mooi sportpark waar we de toekomst met vertrouwen mee tegemoet kunnen zien. In dit verband is belangrijk dat we zo veel mogelijk steun krijgen: schrijf daarom  zo snel mogelijk in op de obligatielening.

 

De obligatielening is een belangrijk onderdeel van de financiering van het nieuwe sportpark. Het is dan ook zeer fijn om te constateren dat velen zeer betrokken zijn en mee willen doen aan de obligatielening. Wij zijn verheugd dat de tussenstand ‘nu al’ staat op € 23.000,-. Een mooi bedrag maar we zijn er nog niet. Het streefbedrag is minimaal 2 ton. Doe jij ook mee? Heb je vragen of wil je een steentje bijdragen? Kom dan naar ons toe!
#samenmoorland


11 april 2018
Er is een brandbrief met bijlagen naar de gemeente gestuurd t.b.v de raadsvergadering op 17 april 2018. Deze documenten zijn te vinden achter de inlog via www.hcoirschot.nl, Inloggen, Club, Documenten, #samenmoorland.

7 april 2018
Omtrent de obligatielening zijn veel vragen ontstaan. Al deze vragen met antwoorden zijn verzameld in een FAQ-bestand (Frequently Asked Questions).
Het FAQ-bestand is te vinden onder: FAQ inzake obligatielening Moorland.

22 maart 2018
De infoavond op 22 maart over de plannen voor een nieuw Sportpark Jumbo Moorland is naar tevredenheid verlopen. Uit de grote opkomst blijkt wel hoe zeer het onderwerp leeft en dat steunt de besturen van beide verenigingen om er alles aan te doen deze plannen te realiseren. Meer weten? Lees de informatie terug in dit nieuwsbericht op deze website (onder de gele button #samenmoorland).
De presentatie van de avond is hier terug te kijken.Voortgang
Op 3 april en 17 april staan in het gemeentehuis een opiniërende en een besluitvormende raadsvergadering gepland. Deze vergaderingen gaan specifiek over de plannen voor Sportpark Moorland. We horen nog of de vergaderingen openbaar zijn. Dan hopen we dat jullie ons daar ook weer steunen.

Financiering
Plannen kosten vanzelfsprekend geld. We doen daarvoor een beroep op de gemeente, maar ook op jullie en onze sponsoren. Dat doen we in de vorm van een obligatielening. Een vorm van sparen bij je vereniging. Hoe dat werkt, lees je in de speciale brochure hierover.

Om deel te nemen, is er een Intekenformulier gemaakt met daarbij het Reglement Obligatielening.

Investeer jij ook in onze toekomst?Samen staan we sterk: Kees Swaanen (voorzitter VVOV) en Bart Prinsen (voorzitter HCO)Nieuwsafbeelding