Facebook Twitter LinkedIn
 

Onze nieuwe watervelden: stand van zaken

Alg  |  2-9-2018

Op 12 juli jl. is door de ledenvergadering unaniem besloten tot contributieverhoging van EUR 30,- i.v.m. de voorgenomen aanleg van twee watervelden en de vervanging van de toplaag van zand-KG 2.

 

Aan het eerste waterveld is door Topgrass, Newae en medewerkers van de gemeente de afgelopen zomer hard gewerkt, zoals de foto's achter de inlog op de website laten zien en je bij bezoek aan de club kunt constateren.

 

Onder voorbehoud van de uitkomsten van een dubbele keuring is het waterveld omstreeks 20 september gereed. We moeten dus i.v.m. de keuring nog steeds met mogelijke vertraging rekening houden, maar ook in verband met het weer.

 

Afhankelijk van de situatie bij VVOV, waar eerst twee kunstgrasvelden moeten worden aangelegd, en definitieve afspraken met de gemeente, zal vanaf november het tweede waterveld worden aangelegd op het huidige Veld 5 van VVOV, dus links naast onze parkeerplaats.

 

Aan het terras wordt vanaf oktober verder gewerkt â€" bomen en struiken kunnen dan pas worden geplant. Ook het speeltuintje zal dan pas opnieuw kunnen worden opgebouwd.

 

Intussen zijn we ook met plannen voor de ver- en aanbouw van het clubhuis bezig, en met Corpus Novum in overleg over fitness in aanvulling op de traingen. Daar komen we nog op terug.

 

In de wedstrijdprogramma's van de komende weken wordt uiteraard met het ontbreken van speelmogelijkheid op KG1 rekening gehouden en wordt naar elders uitgeweken, zoals HC Best, waar we die clubs zeer erkentelijk voor zijn.

 

We rekenen uiteraard op ieders begrip, ook van scheidsrechters, dat sommige thuiswedstrijden de eerste weekenden bij HC Best of elders gespeeld worden. 

 

We zijn nog bezig alles zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen. Soms zullen we moeten improviseren.

 

Voor straks: een mooie en sportieve competitie gewenst!

 

 

Het bestuur van HCO


Nieuwsafbeelding