Facebook Twitter LinkedIn
 

Algemene ledenvergadering 3 april 20:00 uur

Alg  |  17-3-2019

Beste leden van Hockeyclub Oirschot,


Graag nodigen wij u hierdoor uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 3 april 2019, aanvang 20.00 uur, clubhuis.

 

De agendaluidt als volgt:

 

1.     Opening 

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Vaststellen notulen ALV 2018

4.     HCO in 2018, verslag bestuur

5.     Stand herinrichting

6.     Plannen voor 2019

7.     Verbouwing clubhuis

8.     Bestuur/organisatie/vrijwilligers

9.     Drank-, rook- en buurtbeleid

10.   Bestuursverkiezing/vacatures

11.   Financieel overzicht 2018

12.   Kascommissie

13.   Decharge

14.   Begroting 2019

15.   Rondvraag

16.   Sluiting

 

Het bestuur van Hockeyclub OirschotNieuwsafbeelding