Facebook Twitter LinkedIn
 

Algemene Ledenvergadering HCO - donderdag 13 april, 20.00u

Alg  |  10-4-2017

Beste leden,

Op donderdag 13 april staat de ALV gepland.

Tijdens deze vergadering kijken we terug op 2016 en vooruit naar 2017 en 2018. De agenda voor de ALV:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen notulen ALV 2016

4. Bestuursverkiezing

5. Financieel overzicht 2016

6. Kascommissie

7. Begroting 2017

8. HCO in 2017

9. Toekomst sportcomplex Moorland

10. Rondvraag

De stukken zullen voor aanvang van de ALV achter de inlog op de website worden geplaatst. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV, dan kun je je hiervoor afmelden bij Tom Sas ([email protected]). We hopen je 13 april te zien!

Het bestuur

Nieuwsafbeelding