Facebook Twitter LinkedIn
 


Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens direct een inschrijfformulier gemaakt. Deze wordt naar u gemaild en kunt u uitprinten en per post versturen of faxen. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig door ons behandeld. Zie de privacyverklaring op de AVG-pagina van onze website: privacyverklaring HCO

Let op: een lidmaatschap wordt altijd per heel seizoen aangegaan. Dus van augustus tot juli het jaar erop. De contributie wordt weliswaar in 2 delen ge├»ncasseerd maar bij het tussentijd opzeggen van het lidmaatschap blijft de contributie-verplichting dus onveranderd staan. 
 

Soort Lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
Vrijwilligerswerk
  Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze club in te zetten. Zonder hen zouden een aantal zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets, het is vooral leuk om met elkaar in een gezellige sfeer de club draaiende te houden. Het vrijwilligerswerk is binnen onze club niet langer vrijblijvend. Omdat het onmogelijk is een vereniging goed te laten functioneren zonder vrijwilligers, is de steun van leden en ouders onmisbaar. Het draaien van bardienst en het verzorgen van vervoer van en naar wedstrijden wordt als vanzelfsprekend geacht.

 
Geef evt. je hockey-ervaring aan, wensen m.b.t team, extra vrijwilligerswerk etc.
   
 
Disclaimer
  Let op; een lidmaatschap geldt altijd per heel hockeyjaar van september t/m juni. Tussentijds opzeggen benadeelt je team en er is dan ook geen recht op contributie-vermindering of teruggave. Ondergetekende meldt zichzelf, of bovenstaand minderjarig persoon, aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en geeft toestemming voor machtiging van automatische incasso van de contributie.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.