Facebook Twitter LinkedIn
 

Voorzitter - Bart Prinsen

Stand van zaken herinrichting Moorland

 

De afgelopen jaren heeft bestuur samen met VVOV en de gemeente hard gewerkt aan plannen om te komen tot de aanpassing   van Sportpark Moorland.

 

Dat heeft geresulteerd in de voorgenomen aanleg van twee watervelden en de vervanging van de toplaag van zand-KG 2.

 

Aan het eerste waterveld is door Topgrass, Newae en medewerkers van de gemeente de afgelopen zomer hard gewerkt, zoals de foto’s achter de inlog op de website laten zien en je bij bezoek aan de club kunt constateren.

 

Afhankelijk van de situatie bij VVOV, waar eerst twee kunstgrasvelden moeten worden aangelegd, en definitieve afspraken met de gemeente, zal vanaf november het tweede waterveld worden aangelegd op het huidige Veld 5 van VVOV, dus links naast onze parkeerplaats.

 

Aan het terras wordt vanaf oktober verder gewerkt – bomen en struiken kunnen dan pas worden geplant. Ook het speeltuintje zal dan pas opnieuw kunnen worden opgebouwd.

 

Intussen zijn we ook met plannen voor de ver- en aanbouw van het clubhuis bezig, en met Corpus Novum in overleg over fitness in aanvulling op de traingen.

Sportiviteit en respect: gastvrijheid

Wat me aanspreekt in Hockeyclub Oirschot zijn niet alleen haar missie en visie maar ook de manier waarop het lukt om die te realiseren.

Sportief – Hockeyclub Oirschot levert een compleet en kwalitatief goed hockeyaanbod, dat voor iedereen toegankelijk is. We hebben een gezonde ambitie, die past bij ons ledenaantal en onze regionale functie. Dat betekent gelijktijdig ontwikkeling in de breedte en mogelijkheden voor iedereen, maar ook bijzondere aandacht voor al het talent. Talent dat als het tot wasdom komt, ook weer dient tot inspiratie van elkaar: jong en oud.

Sociaal – Hockeyclub Oirschot blijkt steeds weer een hechte, enthousiaste en energieke vereniging. Respect en sportiviteit staan naast sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel. We proberen alle leden en ouders van jeugdspelers zich welkom te laten voelen en nodigen hen uit zich in te zetten voor de club.

Respect – Hockeyclub Oirschot kiest voor fair en eerlijk spel, vindt het handen schudden voor en na de wedstrijd belangrijk en bevordert respect voor elkaar, voor de scheidsrechter en voor de tegenstander.

Voor mijzelf zou het voorgaande samen te vatten zijn onder de termen ‘gastvrijheid’ en ‘genieten’: als iedereen – onze leden èn onze gasten – zich bij ons thuis voelen, gaat er veel vanzelf en bewijst juist dàt dat we op de goede weg zijn. ‘Winnen’ of ‘verliezen’ doet er dan niet zoveel toe: je moet het allebei kunnen.

Kortom: Hockeyclub Oirschot, jouw vereniging!

De kiem van kwaliteit

Uiteraard had Ruud van Overbeek, onze vorige voorzitter, het bij het goede eind dat het er om gaat de aanwezige kwaliteit verder te laten ontkiemen. De basis is in al die afgelopen jaren gelegd en biedt alle perspectief voor de toekomst. Uiteraard kan ik het als voorzitter op deze plek op de website niet nalaten ieder – leden, ouders, hockeyers, scheidsrechters, vrijwilligers en sponsoren – er net als zovele eerdere voorzitters op te wijzen: de kracht van de vereniging wordt bepaald door de inzet van haar leden. Onze vereniging is sterk èn het kan altijd beter!

Daar gaan we voor en daar nodigen we iedereen voor uit!