Facebook Twitter LinkedIn
 

Interview: Ambitieuze plannen jubilerend HCO

Alg  |  29-10-2016

OIRSCHOT – Hockeyclub Oirschot bestaat op 25 december precies 70 jaar. Dit jubileum wordt uiteraard gevierd, met een uitbundige feestavond voor leden en genodigden. Daar blijft het echter niet bij, aangezien het lustrum eveneens wordt aangegrepen als vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen die een gezonde toekomst moeten garanderen.

Die ontwikkelingen houden verband met de accommodatie op Sportpark Moorland, waar HCO de beschikking heeft over twee velden. Het oudste veld is na 30 jaar dringend aan vervanging toe en daarnaast behoeft ook het clubhuis uitbreiding. Dat gegeven vormde voor HCO aanleiding verder in de toekomst te kijken en aan te kloppen bij Voetbalvereniging Oirschot Vooruit. De twee clubs zijn buren van elkaar en ook de voetbalvereniging moet investeren in renovatie van velden en accommodatie.

Multifunctioneel clubhuis

Aangezien beide clubs voor dezelfde uitdaging staan, besloten de besturen de krachten te bundelen. "Daarbij hebben we 20-30 jaar vooruit gekeken,” zegt Bart Prinsen, voorzitter van HCO. "Dat heeft geresulteerd in een visie om samen een nieuw, multifunctioneel clubhuis te realiseren waarin voetbal en hockey worden samengevoegd. Daaraan gelieerd hebben we ook gekeken naar manieren om de exploitatie van de nieuwe accommodatie duurzaam vorm en inhoud te geven.”

Partners

Voor de ‘duurzame exploitatie’ zochten de besturen contact met een aantal regionale partners, waaronder de Fontys Hogeschool, de Edwin van der Sar Foundation, plaatselijke horecaondernemers, fitness ‘Corpus Novum’ te Oirschot en Stichting Prins Heerlijk in Tilburg, die jongeren met een beperking opleidt voor een baan in de horeca. "Dat zijn allemaal partijen die op diverse manieren gebruik kunnen maken van onze accommodatie,” legt Prinsen uit. "Dit geldt zowel voor het clubhuis als voor de hockey- en voetbalvelden.”

Veel mogelijkheden

Na een eerste inventarisatie zijn de plannen voorgelegd aan de Gemeente Oirschot die vervolgens een haalbaarheidsonderzoek startte. Daaropvolgend zijn de ideeën ook voorgelegd aan de leden van beide clubs die op het doen van het haalbaarheidsonderzoek positief reageerden. Inmiddels ligt er een concept waarover de Raad begin 2017 een oordeel moet vellen.

Hoewel de uitkomst van het Raadsbesluit nog allesbehalve vast staat, is Bart Prinsen positief gestemd. "Dit plan biedt zoveel mogelijkheden; het geeft in meerdere opzichten een positieve impuls. Het wordt namelijk niet alleen een complex van voetbal, hockey, fitness en G-sporten. Het is ook de plaats waar Fontys studenten onderzoek kan laten doen, opleidingen in training en coaching kunnen worden uitgevoerd of waar mensen die na een opgelopen beperking, bijvoorbeeld een hersenbloeding, speciale beweegprogramma’s kunnen volgen. Daarnaast kijken we ook naar een recreatieve bijdrage aan de Groene Corridor.”

Samen sterk

Het zijn mooie plannen, ambitieus ook en datzelfde geldt ook voor de financiering van het project waarover beide partijen in overleg gaan met de Rabobank. "Gemakkelijk is het inderdaad niet, maar deze eenmalige kans moeten we niet laten liggen,” benadrukt de voorzitter. "Veel hangt nu af van het besluitvormingstraject. Als het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, kan dat best nog even duren. Maar zelfs dat is het waard.”

"We zijn dit project gestart om samen de toekomst in te gaan en alle mogelijkheden te benutten. Met als uitgangspunt een gezond perspectief voor onze achterban en sportend Oirschot. Dat is een interessante uitdaging, waarbij het een voordeel is dat we elkaar kennen en er binnen de clubs veel enthousiasme en deskundigheid is. Ook dat maakt je sterker. Want wat je niet alleen kunt, kun je wel samen realiseren.”


Nieuwsafbeelding