Facebook Twitter LinkedIn
 

Stichting Hockeybelangen Oirschot

Stichting Hockeybelangen Oirschot 
Stichting Hockeybelangen Oirschot zet zich in voor de hockeysport in gemeente Oirschot. Hockey is een sportief culturele activiteit voor jong en oud waardoor de club een maatschappelijke functie vervult. De Stichting zorgt voor een goede balas tussen de maatschappelijke verantwoording van de gemeenschap, de hockeyclub en het bedrijfsleven. Door steun te verlenen aan Hockeyclub Oirschot met financiële middelen en financiële adviezen, verleent zij continuïteit aan de club in algemene zin. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit leden die een duidelijk verwantschap hebben met hun hockey, maar ook beschikken over een goed netwerk in het Oirschotse bedrijfsleven of hun waarde inbrengen met financiële kennis. 

Jeugd als pijler van beleid en continuïteit 
Een belangrijk speerpunt in de continuïteit van de hockeyclub is het jeugdbeleid. Een goede, professionele begeleiding en training van jongste speler, hun trainers en coaches zorgt ervoor dat iedereen met nog meer plezier op het veld staat. De jeugd vormt immers de toekomst van onze club. 

Ruimte voor initiatieven 
Ook andere initiatieven vanuit de hockeyclub met een sportief en sociaal karakter, kunnen worden ondersteund en begeleid worden door de Stichting. De Stichting bemoeit zich echter niet met het inhoudelijke beleid van Hockeyclub Oirschot. Wel stelt zij eisen aan de besteding van de door de Stichting ter beschikking gestelde middelen. De Stichting vervult ook een adviserende rol richting het bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden. 

Contact met sponsoren
Het onderhouden van contacten met sponsoren en donateurs voor de werving van financiële middelen is tevens onderdeel van de Stichting. Hiervoor is de Stichting het enige aanspreekpunt van de sponsoren. De financiële middelen worden door de Stichting gereserveerd en beheerd.

Voor vragen ten aanzien van het beleid van de Stichting kunt u altijd contact opnemen met de leden van de Stichting. Ook voor het aanbrengen van nieuwe sponsoren of andere acties die een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van de hockeyclub, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met ons. 

Hoogtepunten
Om u een idee te geven van de bijdragen die mogelijk zijn gemaakt door de inzet van SHBO en sponsoren van Hockeyclub Oirschot, kunnen wij de volgende hoogtepunten met trots vermelden: 

  • De SHBO staat borg voor de investering van het Jeugdplan (Hockeycollege) zoals dat in 2009 van start is gegaan
  • De verlichting van het tweede kunstgrasveld: alle teams hebben zo nog meer mogelijkheden om in de avonduren gedurende het seizoen te trainen en/of wedstrijden te spelen 
  • Het mede-financiëren van het jubileumfeest ter ere van het 60-jarig bestaan van HC Oirschot in 2006 
  • Her herinrichten van het paviljoen in 2008 en vernieuwen van het meubilair, binnen en buiten
  • De vervanging van de ballenvanger op het hoofdveld 
  • De gesponsorde plaatsing van het elektronisch scorebord op veld 1 in 2011
  • De (gesponsorde) vernieuwing van het clubtenue in 2012
  • Het afsluiten van (shirt)sponsorcontracten voor alle leden van de club: waaronder Jumbo voor Dames 1 en de Rabobank voor álle junioren 
  • De plaatsing van een cameratoren op veld 1 in 2014

Namens de Stichting Hockeybelangen Oirschot, wensen wij u veel hockeyplezier!